< Tillbaka <
Info om socken

Västra Vingåker

Antal Rotar 74

Kompani 1

Kompani

Vingåkers kompani

Rotar i socken

151: Marsjö Lilldaln från 1836
Rotens nummer är år 1686 -- 199, år 1688 -- 201 och from år 1710 -- 151. Rotens sammansättning år 1686: Marsjö -- Olof Wittorp -- Erich Rotens sammansättning år 1728: Marsjö -- Fredrick Kuhlhjelm, Carl [...]
>
152: Sliparbol
Underhållsbrev för Anders Ceder, 3 foton med familjen 221 Nord, varav ett från 1918, handbrev från Inga Lindberger från 1979 -- i pärm. Rotens nummer år 1686 -- 215, från år 1710 -- 152. Rotens sammansättning [...]
>
153: Lilla Ölång
Rotens nummer år 1686 -- 214, from år 1710 -- 153. Rotens sammansättning år 1686: L:a Ölång -- Lars, Posessor: Måns Drake. Kubbetorp -- Joen, Possessor: Måns Drake. Marsiö -- Joen Persson, Possessor: Britha [...]
>
154: Finninge
Rotens nummer år 1686 -- 196, from år1710 -- 154. Rotens sammansättning år 1686: Finninge -- John Ringeråd -- Olof Båsbro -- Jöns. Possessor för dessa tre -- Gustaf Sparre. Rotens sammansättning år 172 [...]
>
155: Ås
Rotens nummer år 1686 -- 216, from 1710 -- 155. Rotens sammansättning år 1686: Finninge -- Per, 1 mantal, Huvudrote. Possessor: Svante Uggla Åhs -- Olof, 1 mantal, Hjprote. Possessor: Claes Rålamb Roten [...]
>
156: Gata
Rotens nummer år 1686 -- 225, år 1688 -- 224 och from år 1710 -- 156. Rotens sammansättning år 1686: Gatan -- Niels, 1 mantal, Huvudrote Ödesdahl -- Anders, ½ mantal, Hjälprote. Possessor: Jacob Fleming. Rote [...]
>
157: Löntorp
Rotens nummer år 1686 -- 210, from år 1710 -- 157. Rotens sammansättning år 1686: Löntorp -- Nils 1/4 mantal. Huvudrote. Smedztorp -- Erich 1/4 mtl. Hjälprote. Stugutorp -- Lars ½ mtl. Hjrote. Backa -- Jöns [...]
>
158: Svarttorp
Revs 1936. Rotens nummer år 1686 -- 223, år 1688 -- 200 och from 1710 -- 158. Rotens sammansättning år 1686: Swarttorp -- Måns, 1 Mantal. Huvudrote Swarttorp -- Joen, 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansätt [...]
>
159: Gräf
Rotens nummer år 1686 -- 228 och from år 1710 -- 159. Rotens sammansättning år 1686: Grääf -- Hans Rolamb 1 mantal. Huvudrote Torp -- Hans Rolamb, 1 mantal. Rotens sammansättning år 1728: Grääf -- [...]
>
160: Mene
Rotens nummer år 1686 -- 194, from år 1710 -- 160. Rotens sammansättning år 1686: Mene -- Per 1 Mantal. Huvudrote. Hult -- Lars, ½ Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens sammansättning år 1728: Me [...]
>
161: Knutstorp
Rotens nummer år 1686 -- 197, from 1710 -- 161. Rotens sammansättning år 1686: Knutztorp -- Anders. Huvudrote, 1 Mantal. Galtorp -- Anders. Hjprote, 1 Mtl. possessor: Hindrik Falkenberg. Rotens sammansättning år [...]
>
162: Bresätter
Rotens nummer år 1686 -- 193, from 1710 -- 162. Rotens sammansättning år 1686: Bresäter -- Per Olson. 1 Mantal. Huvudrote. Bresäter -- Erich Olsson. 1 Mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Roten [...]
>
163: Ålö
Rotens nummer är år 1686 -- 195, och from år 1710 -- 163. Rotens sammansättning år 1686: Åhlö -- Per Olufsson, 1 Mantal, Huvudrote Åhlö -- Simon, 1 Mtl, Hjälprote Possessor för båda: Gustaf Sparre. Roten [...]
>
164: Ärnbäck
Rotens nummer år 1686 -- 170, from 1710 -- 164. Rotens sammansättning år 1686: Ärenbäck -- Per. Huvudrote, 1 Mantal Swenstorp -- Olof, 1/8 Mtl Tofwekierr -- Per Olsson, 1/8 Mtl Åtorp -- John Andersson, ½ Mtl [...]
>
165: Skogstorp
Rotens nummer år 1686 är -- 222. from år 1710 --165. Rotens sammansättning år 1686: Skougztorp -- Lars 1/8 Mantal. Huvudrote. Lunda -- Joen Erichson 1 Mtl. Mogetorp (St. Malm) -- Niels, 1/4 Mtl. Possessor: Helen [...]
>
166: Billsbro
Rotens nummer år 1686 -- 165, from år 1710 -- 166. Rotens sammansättning år 1686: Bilzbro -- Per Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Sandeng -- Anders, 1/4 Mtl. Hwittbro -- Jonn, 1/4 Mtl. Rotens sammansättning år 1 [...]
>
167: Billsbro
En soldat, 167 SKÄL, har tilldelats Tapperhetsmedalj för insatser vid Säfvar och Ratan (Troligen nr 168!). Rotens nummer är år 1686 -- 164, from 1710 -- 167. Rotens sammansättning 1686: Bilzbro -- Per Månson. [...]
>
168: Sättratorp
Rotens nummer är år 1686 -- 169, from 1710 -- 168. Rotens sammansättning år 1686: Sättratorp -- John Olsson, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet. L:a Lundbyskog -- Olof, ½ Mtl. Possessor: Niels Creutz. [...]
>
169: Sjögtorp
Rotens nummer är år 1686 -- 168, from 1710 -- 169. Rotens sammansättning år 1686: St. Sjögetorp -- Joen Nielson. 1 Mantal. Huvudrote. L:a Sjögetorp -- Anders Börilson, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
170: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 157, from år 1710 -- 170. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Olof Jonsson. 1 Mantal. Huvudrote. Brenskougen -- Lars. ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Berga Södergård -- Ja [...]
>
171: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 158, from 1710 -- 171. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Per Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote (Norrgården). Måstorp -- 1/4 Mtl. Snåret -- Niels, 1/4 Mtl. Rotens sammansättning år 1 [...]
>
172: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 156, from -- 172. Rotens sammansättning år 1686: Backa -- Måns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hans Rålamb. Berga -- Per Hansson, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Berga -- La [...]
>
173: S. Spånga
Rotens nummer år 1686 -- 151, from 1710 -- 173. Rotens sammansättning år 1686: Söderspånga -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote Riebbetorp -- Per, ½ Mtl Rotens sammansättning år 1728: Söderspånga -- Sylvin och Hum [...]
>
174: S. Spånga Karlslund, Norrgården
Rotens nummer år 1686 -- 192, from år 1710 -- 174. Rotens sammansättning år 1686: Söderspånga -- Simon, 3/4 Mantal. Huvudrote. Söderspånga -- Niels Olson, ½ Mtl. Baggetorp -- Lars, 1/8 Mtl. Dammen -- Per, [...]
>
175: Åby
Rotens nummer år 1686 -- 191, from 1710 -- 175. Rotens sammansättning år 1686: Åby -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote Åby -- Anders, 1 Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens sammansättning år1728: Åby -- [...]
>
176: Båsenberga
Rotens nummer år 1686 -- 154, from 1710 -- 176. Rotens sammansättning år 1686: Bosenberga -- Niels Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Långengh -- Erich Larsson, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Bosenberga -- [...]
>
177: N. Spånga Västergården
Rotens nummer år 1686 -- 166, from år 1710 -- 177. Rotens sammansättning år 1686: Norr-Spånga -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Bilzbro -- John Larsson, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1710: Norr-Spång [...]
>
178: N. Spånga Östergården
Rotens nummer år 1686 -- 167, from år 1710 -- 178. Rotens sammansättning år 1686: Norr. Spånga -- Anders Christ:, 1 Mantal. Huvudrote. Wästorp -- Måns, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Norr. Spånga - [...]
>
179: Lunda Mellangården
Rotens nummer år 1686 -- 171, from år 1710 --179. Rotens sammansättning år 1686: Lunda -- Mårten, 1 Mantal. Huvudrote. Lundtorp -- Erich, ½ Mtl. Erichstorp -- Sven 1/8 Mtl. Possessor: Hans Rolamb. Rotens samma [...]
>
180: Lunda Frälsegård
Rotens nummer år 1686 -- 213, from år 1710 -- 180. Rotens sammansättning år 1686: Lunda -- Olof Månsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christer Gyldenstierna. St. Lundby -- Olof, 1 Mtl. Possessor: Carl Gylden [...]
>
181: Kåsta Nergården
Rotens nummer år 1686 -- 162, from år 1710 -- 181. Rotens sammansättning år 1686: Kåsta -- Per Bondesson, 1 Mantal. Huvudrote. Kaflinge -- Anders, 1/4 Mtl. Nytorp -- Jöns, 1/8 Mtl. Ståckbäcken -- Erich, 1/8 [...]
>
182: Kåsta Uppgård
Rotens nummer år 1686 -- 161, from år 1710 -- 182. Rotens sammansättning år 1686: Kåsta -- Per Mårtensson, 1 Mantal. Huvudrote. Simonztorp -- Simon, 1/8 Mtl. Bäcketorp -- 1/4 Mtl. Hedeby / Heby -- Olof Mån [...]
>
183: Malmberga
Rotens nummer år 1686 -- 180, from år 1710 -- 183. Rotens sammansättning år 1686: Malmbergh -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Lindebohl -- Lars, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Malmbergh -- Lars, Bengt, [...]
>
184: Malmberga
Rotens nummer år 1686 -- 189, from år 1710 -- 184. Rotens sammansättning år 1686: Malmbergh -- John Matzon, 1 Mantal. Huvudrote. Malmbergh -- Per Larsson, 1 Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens s [...]
>
185: Hansta Siggenäs
Rotens nummer år 1686 -- 211, from år 1710 -- 185. Rotens sammansättning år 1686: Hanesta -- Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Gyldenpistol. Wannahla -- Anders Larsson, 1 Mtl. Possessor: Hehlena Flemin [...]
>
186: Hälleråd
Rotens nummer år 1686 -- 163, from år 1710 -- 186. Rotens sammansättning år 1686: Helleråd -- Jöns, 1 Mantl. Huvudrote. Ritorp / Ristorp -- Anders, 1/4 Mtl. Wittorp -- Lars, 1/4 Mtl. Baggebäcken -- Bengt, 1 [...]
>
187: Vretsta
Rotens nummer år 1686 -- 155, from år 1710 -- 187. Rotens sammansättning år 1686: Wretsta -- Per Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Eketorp -- Johan, 1/4 Mtl. Ekehult -- Anders, 1/8 Mtl. Jelmarstorp -- Olof, 1/8 Mt [...]
>
188: Hökhult
Rotens nummer år 1686 -- 221, from år 1710 -- 188. Rotens sammansättning år 1686: L:a Hökhult -- Joen, ½ Mantal. Huvudrote. St. Hökhult -- Lars, ½ Mtl. Hemmingztorp -- Enkian. År 1688: Erick, 1/8 Mtl. Pos [...]
>
189: Åsen
Rotens nummer år 1686 -- 181, from år 1710 -- 189. Rotens sammansättning år 1686: Åsen -- Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åsen -- Olof Larsson, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Åh [...]
>
190: Viala Frälsegården
Rotens nummer år 1686 -- 187, from år 1710 -- 190. Rotens sammansättning år 1686: Wyahla -- Olof Olsson, 1 mantal. Huvudrote. Wintergata -- Per, ½ Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens sammansät [...]
>
191: Henala "Slutens"
Torpet revs 1903. Rotens nummer år 1686 -- 219, from år 1710 -- 191. Rotens sammansättning år 1686: Giöslinge -- Lars, ½ Mantal. Huvudrote. Hehnala -- Erick, 1 Mtl. Possessor för båda: Britha Kruus. Rot [...]
>
192: Henala Östergården
Torpet revs 1903. Rotens nummer år 1686 -- 218, from år 1710 -- 192. Rotens sammansättning år 1686: Henala -- Bengt, 1 Mantal. Huvudrote. Ödes Engh -- Olof, 1/4 Mtl. Wästorp, Österåker -- Per, 1/4 Mtl. Pos [...]
>
193: Brene Harbacken
Rotens nummer år 1686 -- 220, from år 1710 -- 193. Rotens sammansättning år 1686: Lilla Brene -- Per, ½ Mantal. Huvudrote. Stora Brene -- Erich, 1 Mtl. Possessor för båda: Britha Kruus. Rotens sammansättn [...]
>
194: Vik
Rotens nummer år 1686 -- 152, år 1688 -- 152, och from år 1710 -- 194. Rotens sammansättning år 1686: Wik -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Wik -- Jöns, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Wik -- Per, Enkia [...]
>
195: Båsenberga
Rotens nummer år 1686 -- 153, from år 1710 -- 195. Rotens sammansättning år 1686: Bosenknoga -- Andres Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Lastorp -- Enkian, 1/4 Mtl. Boltorp -- Lars Person, 1/4 Mtl. Rotens sammans [...]
>
196: Skärsnäs Djupdaln (1850-talet)
Rotens nr år 1686 -- 182, from år 1710 -- 196. Rotens sammansättning år 1686: Biörcknääs -- Hemming, ½ Mantal. Huvudrote. Skärsnääs -- Olof, 1 Mtl. Possessor för båda: Erich Dahlberg. Nääs -- Enkian [...]
>
197: Vannala
Rotens nummer år 1686 -- 190, from år 1710 --197. Rotens sammansättning år 1686: Wannahla -- John Mårtensson, 1 Mantal. Huvudrote. Wannahlan-- Per Larsson, 1 Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens [...]
>
198: Täppa Säffla by (1789)
Rotens nummer år 1686 -- 232, from år 1710 -- 198. Rotens sammansättning år 1686: Stora Täppan -- 1 Mantal. Huvudrote. Lilla Täppan -- ½ Mtl. Gieringstorp -- 1/4 Mtl. Ullwey -- 1/8 Mtl. Possessor för all [...]
>
199: V. Vintergata
Rotens nummer år 1686 -- 183, from år 1710 -- 199. Rotens sammansättning år 1686: Snåra -- Niels, ½ Mantal. Huvudrote. Possessor: Dahlberg. Wintegata -- Esbiörn, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1688: Wi [...]
>
200: Ö. Vintergata
Rotens nr år 1686 -- 224, år 1688 -- 223, och from år 1710 --200. Rotens sammansättning år 1686: Wintergata -- Per Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Ehn -- Olof, 1 Mtl. Possessor för båda: Jacob Fleming. Rotens [...]
>
201: Fräntorp Fritsborg
Rotens nummer år1986 -- 198, from år 1710 -- 201. Rotens sammansättning år 1686: Fräntorp -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Gierningztorp -- Erich, ½ Mtl. Possessor för båda: Johan Ribbing. Rotens sammansätt [...]
>
202: Ekeberga Ekedal
Torpnamn och koordinater är inte helt säkra, grundar sig på fotografiuppgift i rotens pärmmapp. Rotens nummer år 1686 -- 234, from år 1710 -- 202. Rotens sammansättning år 1686: Ekebergh -- 1 Mantal. Huvud [...]
>
203: Upsala Sjövik
Torpnamnet "Sjövik" är hämtat från foto i pärmen, ej bekräftad uppgift. Rotens nummer år 1686 -- 235, from år 1710 -- 203. Rotens sammansättning år 1686: Opsahla -- 1 Mantal. Huvudrote. 1710 var namnet " [...]
>
204: Solberga Hagstugan
Roten till Statsverket vakant 1794-01-27 -- 1802-11-22. Namnet "Hagstugan" är hämtat från foto i pärmen, obekräftad uppgift. Rotens nummer år 1686 -- 233, from år 1710 -- 204. Rotens sammansättning år 1 [...]
>
205: Viala Skattegården
Rotens nummer år 1686 -- 188, from år 1710 -- 205. Rotens sammansättning år 1686: Wyahla -- Per Olsson, 1 Mantal. Huvudrote. Stenzätra -- Lars, 1/8 Mtl. Endenäs -- Enkian, 1/8 Mtl. Håkantorp -- Hans, 1/4 Mt [...]
>
206: Skallebol
Roten anslagen till Volontärs lön 1836-12-31 -- 1848-12-30. Rotens nummer år 1686 -- 184, from år 1710 -- 206. Rotens sammansättning år 1686: Skallebohl -- 1 Mantal. Huvudrote. Skiölnääs -- 1 Mtl. Ägar [...]
>
207: Vad Västergård
Rotens nummer år 1686 -- 175, år 1688 -- 176 och from år 1710 -- 207. Rotens sammansättning år 1686: Wadh -- Lar Jansson, 1 mantal. Huvudrote. Wadhztorp -- Lars Nilsson, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
208: Vad Östergården
Rotens nummer år1686 -- 178, from år 1710 -- 208. Rotens sammansättning år 1686: Wadh -- Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Rosendahl -- Olof, ½ Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Wadh -- Per, Erick och [...]
>
209: Eldfalla
Rotens nummer år 1686 -- 217, from år 1710 -- 209. Rotens sammansättning år 1686: Elfalla -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Skiepmyhra -- Olof, ½ Mtl. Possessor för båda: Britha Kruus. Rotens sammansättning [...]
>
210: Mjälnäs
Rotens nummer år 1686 -- 227, from år 1710 -- 210. Roten anslagen till löneutfyllnad åt uoff 1816-12-18 -- 1830-10-01. Rotens sammansättning år 1686: Miälnäs -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Hårtorp -- Ande [...]
>
211: Morjanå
Rotens nummer år 1686 -- 200, år 1688 -- 199, och from år 1710 -- 211. Rotens sammansättning år 1628: Mårianåå -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Skiölnääs -- Erich Person, 1 Mtl. Possessor: Niels Lilliehöö [...]
>
212: Sköldnäs
Rotens nummer år 1686 -- 176, år 1688 -- 175, och from år 1710 -- 212. Rotens sammansättning år 1686: Skiöldnääs -- Lars Simson, 1 Mantal. Huvudrote. Finztorp -- Erich,1 Mtl. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
221: Finnstorp Stengårdens soldattorp
Namnet "Stengården" kommer från en av hjälprotarna. Rotens nummer år 1686 -- 177, from år 1710 -- 221. Rotens sammansättning år 1686: Gierninge -- Mårten, 1 Mantal. Huvudrote. Giernings-Nääs -- 1/8 Mtl. [...]
>
224: Rude
Rotens nummer år 1686 -- 185, from år 1710 -- 224. Rotens sammansättning år 1686: Nutorp (?) -- Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Rudha -- Per Erichson, 1 Mtl. Possessor för båda: Karen Gyldenklou. Dito 1688: R [...]
>
225: Baggetorp
Rotens nummer år 1686 -- 186, from år 1710 -- 225. Rotens sammansättning år 1686: Baggetorp -- Josias, 1 Mantal. Huvudrote. Kantorp -- Erich Bondeson, 1Mtl. Possessor för båda: Gustaf Sparre. Rotens samman [...]
>
226: Österby
Rotens nummer år 1686 -- 201, from år 1688 -- 226. Rotens sammansättning år 1686: Österby -- Per Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Österby -- Per Olsson, 1 Mtl. Possessor för båda: Hastferd. Rotens sammansä [...]
>
227: Sjögölet
Rotens nummer år 1686 -- 179, from år 1710 -- 227. Rotens sammansättning år 1686: Siögiöhle -- Olof Erichssson, 1 Mantal. Huvudrote. Hulta -- Erich Månson, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Siögiö [...]
>
228: Gunviken
Rotens nummer år 1686 -- 203, from år 1710 -- 228. Rotens sammansättning år 1686: Dragznääs -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ebba Gyldenstierna. Gundwyken -- Niels, 1 Mtl. Possessor: Hastferd. Roten [...]
>
229: Stora Kulltorp Sofielund
Rotens nummer år 1686 -- 173, from år 1710 -- 229. Rotens sammansättning år 1686: Stora Kulltorp -- Erich Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Lilla Kulltorp -- Måns Person, 1 Mtl. Possessor för båda: Infanteriet. [...]
>
230: Vännevads
Rotens nummer år 1686 -- 174, from år 1710 -- 230. Rotens sammansättning år 1686: Wännewad -- Erich Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Romperåd -- Aron, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1728: Wännewad -- Lars [...]
>
231: Äng
Rotens nummer år 1686 -- 202, from år 1710 -- 231. Roten vakant till Statsverket 1795-01-27--1804-01-27. Rotens sammansättning år 1686: Engh -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote Swanwyk -- Lars, 1/8 Mtl. Stenbäck [...]
>
232: Lilla Målka
Rotens nummer år 1686 -- 159, from år 1710 -- 232. Roten anslagen som lönefyllnad åt uoff 1816-12-18--1832-12-31. Roten anslagen som lön åt Fältmusikant 1833-01-01--1860-12-31. Rotens sammansättning år 16 [...]
>
233: Stora Målka
Roten nummer år 1686 -- 160, from år 1710 -- 233. Roten anslagen som löneutfyllnad till Uoff 1816-12-18---12-31. Roten anslagen till Furir i nummer 1833-01-01--1852-11-20. Rotens sammansättning år 1686: Mål [...]
>
234: Bromma
Rotens nummer år 1686 -- 172, from år 1710 -- 234. Rotens sammansättning år 1686: Bromma -- Johan Hindrickson, 1 Mantal. Huvudrote. Ödesbromma -- Johan, 1/4 Mtl. Plommetorp -- Olof, ½ Mtl. Rotens sammansä [...]
>