< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0186

Rote

Hälleråd

Rotegård 1

Helleråd

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ritorp / Ristorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Wittorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Baggebäcken

Mantal 4

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 163, from år 1710 — 186.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleråd — Jöns, 1 Mantl. Huvudrote.
Ritorp / Ristorp — Anders, 1/4 Mtl.
Wittorp — Lars, 1/4 Mtl.
Baggebäcken — Bengt, 1/8 Mtl. Possessor: Rolamb.

Rotens sammansättning år 1728:
Helleråd — Erik och Måns.
Ritorp / Ristorp — Joen.
Wittorp — Håkan.
Possessor för de tre ovan: Infanteriet.
Baggebäcken –Olof. Possessor: Claes Rålamb.

Soldater vid detta torp