< Tillbaka <
Info om rote

Viala Skattegården

Torp

Torpnamn

Skattegården

Torpnummer

SR-00-0205

Rote

Viala

Rotegård 1

Wyhala

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stenztorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Årnäs

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Håkantorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Gillengatorp

Mantal 5

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 188, from år 1710 — 205.

Rotens sammansättning år 1686:
Wyahla — Per Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Stenzätra — Lars, 1/8 Mtl.
Endenäs — Enkian, 1/8 Mtl.
Håkantorp — Hans, 1/4 Mtl.
Gillengatorp — Per, 1/8 Mtl.
Possessor för alla ovan: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Wyahla — Måns, Nils, Lars och Mårten. Possessor: Lands-Staten.
Stenztorp — Lars. Stenzätra bytte 1688 namn till Stenztorp. Possessor: Infanteriet.
Årnäs — Olof.
Håkantorp — Nils.
Gillengatorp — Lars.
Possessor för de tre ovan: Claes Bondes arvingar.

Soldater vid detta torp