< Tillbaka <
Info om rote

Finnstorp Stengårdens soldattorp

Torp

Torpnamn

Stengårdens soldattorp

Torpnummer

SR-00-0221

Rote

Finnstorp

Rotegård 1

Finstorp

Mantal 1

½

Rotegård 2

Stengården

Mantal 2

½

Rotegård 3

Stenstorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Giärningstorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Fogelmon

Mantal 5

1/4

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Namnet “Stengården” kommer från en av hjälprotarna.

Rotens nummer år 1686 — 177, from år 1710 — 221.

Rotens sammansättning år 1686:
Gierninge — Mårten, 1 Mantal. Huvudrote.
Giernings-Nääs — 1/8 Mtl.
Stenztorp — Lars, 1/4 Mtl.
Fugelmon — Mattis, 1/4 Mtl. Possessor: Carl Gyldenstolpe.

Rotens sammansättning år 1728:
Finstorp — Pehr och Anders, ½ Mtl. H-rote. Possessor: Cavalleriet.
Stengården — Jan, ½ Mtl. Possessor: Underlagt prästbohlet.
Stenstorp — Lars, 1/4 Mtl. Possessor: Infanteriet.
Giärningstorp — Olof, 1/4 Mtl. Possessor: Landsstaten.
Fogelmon — Olof, 1/8 Mtl, står i roten för 1/4 Mtl. Possessor: Infanteriet.

Roten vakant till Krigsakademien på Carlberg 1792-12-29 — 1803-10-01.
Roten indragen till musikens underhåll 1848-12-30 — 1850-12-31.

I husförhörslängd 1836–40 står: “Inhysd soldat Pehr Hjelm, f 1791-08-28 i Vrena. Infl 1835. Super. Lever illa i sitt hus. Varnad. Säges genom utslag av Landshövdingeämbetet böra skrivas här. Stryker utsocknes.” = Pehr Hjelm, anst 1820–26?

Soldater vid detta torp

Anders FINNE
>
Anders FINNE
>
Anders FINNHOLLM
-18=. Den uppviste karlen för svag, sättes till trossdräng och i dess ställe insatt den nyinskrivne trossdrängen Olof Jansson.
>
Anders FINSTRÖM
GM-40 har blivit yr och huvudsvag, kan intet göra tjänst och således icke heller approberad.
>
Carl Fredric LÖTMAN
>
Carl Gustaf HJELM
1817 till Södertälje. GM-20 avsked för bråck.
>
Ehrik TESKER
Avgången till Överste Zingerlings regemente.
>
Eric FIN
>
Eric SKÖLD
GM-39 sjuk på roten.
>
Erik FINMARK
>
Gustaf STRÖM
GM-76 avsked för mindre tjänstbarhet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Ifwar FINHOLM
>
Johan Albert NORD
Avsked utan underhåll GM-04. Utflyttad till Sliparbol.
>
Johan FINHOLM
1741 till Finland.
>
Johan PHILBLAD
För sjukdom och incurabla bens skull fått Högvälborne Herr Baron och Genmj. Fuchs interimsavsked. Tidigare 6:e Furir.skytt. Bekommit ny råck och luntbetäckare, men har Furir-skyttekappan, dess Musqvet söndergånge [...]
>
Jonn ERICHSON
>
Olof FINHOLM
GM-68 ofärdig i ryggen, får avskedd. 1759 sjuk ikvarteret.
>
Olof FINNE
>
Olof FINNHOLLM
Uti Norge förkommit under den avlidne Finnhollms sjukdom handskar, 2 svarta halsdukar, gula strumpor och skospännen. Var tidigare trossdräng för 9:e tältlaget. Tillåtes att byta ut sig när han skaffar så god karl [...]
>
Olof FINSTRÖM
GM-83 ... av förkylning bortfrusen, nu oduglig till krigstjänst. Begär och får avsked.
>
Olof STRÖM
>
Pehr HJELM
GM-26 ofärdig i armen. Får avsked på egen begäran.
>
Pehr TAPPER
>