< Tillbaka <
Info om rote

Löntorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0157

Rote

Löntorp

Rotegård 1

Löntorp.

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Smedztorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Stugutorp

Mantal 3

½

Rotegård 4

Backa

Mantal 4

½

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 210, from år 1710 — 157.
Rotens sammansättning år 1686:
Löntorp — Nils 1/4 mantal. Huvudrote.
Smedztorp — Erich 1/4 mtl. Hjälprote.
Stugutorp — Lars ½ mtl. Hjrote.
Backa — Jöns ½ mtl. Hjrote. Possessor: Hastferdt.
Bimmermoen — Lars 1/4 mtl. Hjrote.
Rotens sammansättning år 1728:
Löntorp — Erich. Possessor: Lands-Staten
Smedztorp — Pehr. Possessor: Cavalleriet
Stugutorp — Jon och Lars. Possessor: Infanteriet
Backa — Erich och Jöns. Possessor: Greve Nils Strömbergs arvingar.

Soldater vid detta torp