< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Fritsborg

Torpnummer

SR-00-0201

Rote

Fräntorp

Rotegård 1

Fräntorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gierningztorp

Mantal 2

½

Kvar

X

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år1986 — 198, from år 1710 — 201.

Rotens sammansättning år 1686:
Fräntorp — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Gierningztorp — Erich, ½ Mtl.
Possessor för båda: Johan Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Fräntorp — Erich, Nils, Erich och Olof.
Possessor: Erich Fitinghoff.
Gierningztorp — Per och Anders.
Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Adam BJÖRK
En soldat nr 201 död å sjukhus i Sverige i febr 1809. Troligen denne.
>
Anders FINNE
Var i tjänst 1789. Corporal?
>
Anders FREN
>
Anders FRID
1836 till Grisslehamn. GM-59 begär och får avsked för ålderdom och sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt utmärkt väl. Anmäles till underhåll genast. Corporal 1835-11-25.
>
Anders WIKMAN
Hade följande rotebönder: Erick Ericksson och Erick Eriksson d.y. i Fräntorp. Samt Erick Andersson och Jon Olofsson i Giäringstorp.
>
Carl Wilhelm FRÄNDIN
GM-02 oduglig till krigstjänst enligt läkarbetyg. Avsked utan underhåll. Utflyttad till Lännäs.
>
Emil Albert EKSTRÖM
1879 sjuk på roten.
>
Eric HANE
Hemkom från Brandburg och här insatt. I tjänst sedan 1711. Okt 1739 till Finland. Förkommen vid Willmanstrand i Action.
>
Erik QWARNHJUL
Lejd sept 1709 för Qwarngiöle rote nr 276 (?) och tp hit till Corporal vid mönstring i Sthlm. Tjänt tillförende under Överste Ulfsparres östgötska infanteri, och fått avsked i Wissmar. Kan litet läsa och skriva [...]
>
Gustaf WIDLUND
>
Hans MORIAN
I tjänst sedan 1710. -18 och -19 bekommit ny utrustning enligt bilaga. -18 Klagar = 198. Efter Högwälborne Herr Baron och Genmj Fuchs order avgått till gemen rote 194.
>
Jonn ANDERSSON
GM-88 sjuk.
>
Karl FRÄNDBERG
Hette Ersson och kallades Holmberg! 1759 sjuk i kvarteret. KM-88 (kassationsmönstring) inemot 70 år gammal, tjänt 40 år och gjort pommerska kriget, oförmögen att sig själv födan förvärva. Får avsked och anmäl [...]
>
Lars SOLBERG
GM-97 sjuk hemma. Får avsked för contusion i låret. Anmälan till underhåll.
>
Per WALLMAN
Blev Furir. Död före 1837-06-13.
>
Reinholt GRÖNING
Fången i Danmark och vid GM-15 ersatt genom transport.
>