< Tillbaka <
Info om rote

N. Spånga Västergården

Torp

Torpnamn

Västergården

Torpnummer

SR-00-0177

Rote

N. Spånga

Rotegård 1

Norr-Spånga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bilzbro

Mantal 2

½

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 166, from år 1710 — 177.
Rotens sammansättning år 1686:
Norr-Spånga — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Bilzbro — John Larsson, ½ Mtl.
Rotens sammansättning år 1710:
Norr-Spånga — Jan, Joen, Pehr, Sold Ekskog och Joen.
Bilzbro — Lars och Enkian.
Possessor för båda: Infanteriet.

Soldater vid detta torp