< Tillbaka <
Info om rote

Stora Kulltorp Sofielund

Torp

Torpnamn

Sofielund

Torpnummer

SR-00-0229

Rote

Stora Kulltorp

Rotegård 1

Stora Kulltorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lilla Kulltorp

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 173, from år 1710 — 229.

Rotens sammansättning år 1686:
Stora Kulltorp — Erich Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Lilla Kulltorp — Måns Person, 1 Mtl.
Possessor för båda: Infanteriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Stora Kulltorp — Joen, Lars, Erich och Joen.
Lilla Kulltorp — Joen, Simon och Nils.
Possessor för båda: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Albert Henning TAPPER
Hade soldatnamnet KULT, men begärde 1879 och fick byta till Tapper. GM-83 avsked på grund av sjuklighet (dålig syn). Tjänt utmärkt väl.
>
Anders BOHM
Förkommen på "Siö-expeditionen". -18=. Approberad. -19= Corp, förutom knapphålen är av gult kläde.
>
Anders LIND
GM-02 får avsked. Överlämnas till värvat regemente.
>
Anders QVIST
1807 sjuk på sjukhus i Altesfehr. Artilleribesättning till Åland 1809-02-09. GM-23 avsked för sjuklighet. Barnen födda mellan 1805--17 med första frun, Catharina.
>
Bengt BLOM
Död i Quarteret Allerum. Handskarna under dess sjukdom förkomna.
>
Eric KULLMAN
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund. Rymt, men återkommit och insatt 1763-06-25. Roten vakant vid mönstringen 1760-11-17.
>
Eric KULLMAN
GM-68 vanfrägdad. Får avsked. Tidigare anställd, men rymt 1761-11-15 och återkommit.
>
Erich BOM
GM-44 fått en fistel i högra sidan, förmår ej tjäna. Casseras.
>
Erich JÖNSSON
>
Erich KULLMAN
I tjänst 1750.
>
Gustaf Adolf LUNDBLAD
GM-76 avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Jan BOMAN
>
Joen NILSON
>
Johan RYD
I anseende till underhåll och tjänstetid avsked. Anmälan till underhåll genast. Deltagit i Fälttåget 1813--14. (Far till efterträdaren?)
>
Lars BOM
>
Lars KUHLMAN
>
Lars KULLMAN
GM-63 styv i lederna och oförmögen att kunna tjäna, får avsked med rotens bifall.
>
Lars QVIST
>
Lars SOLBERG
>
Nils BOHM
1741 till Finland.
>
Olof SÖDERBERG
1793 sjuk hemma i Venerisk sjukdom enlig attest.
>