< Tillbaka <
Info om rote

Skogstorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0165

Rote

Skogstorp

Rotegård 1

Skougztorp,

Mantal 1

1/8

Rotegård 2

Lunda

Mantal 2

1

Rotegård 3

Mogetorp (St. Malm)

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Mogetorp (St. Malm)

Mantal 4

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 är — 222. from år 1710 –165.
Rotens sammansättning år 1686:
Skougztorp — Lars 1/8 Mantal. Huvudrote.
Lunda — Joen Erichson 1 Mtl.
Mogetorp (St. Malm) — Niels, 1/4 Mtl. Possessor: Helena von Linde.
Mogetorp (St. Malm) — Erich, 1/8 Mtl. Possessor: Gun Gyllenstierna. (se nedan);
Rotens sammansättning år 1728:
Skougztorp — Erick,1/8 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Helena von der Lindes arvingar.
Lunda — Olof och Olof Persson, 1 Mtl. Possessor: Infanteriet
Mogetorp (St. Malm) — Olof, 1/4 Mtl.
Mogetorp (St. Malm) — Erich, 1/8 Mtl.
Possessor för båda: Pehr Rosenholms arvingar.

(se här) är efter Lands Contorets uppgivne förteckning transporterad till nr 13 Fårsiöquarns rote och i stället hit kommit nya skattlagda:
Moo — 1/4 Mantal. Possessor: Greve Joh: Gyllenborg.

Soldater vid detta torp