< Tillbaka <
Info om rote

Ålö

Torp

Torpnummer

SR-00-0163

Rote

Ålö

Rotegård 1

Åhlö, Huvudrote. Mtl: Se Not

Rotegård 2

Åhlö

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer är år 1686 — 195, och from år 1710 — 163.
Rotens sammansättning år 1686:
Åhlö — Per Olufsson, 1 Mantal, Huvudrote
Åhlö — Simon, 1 Mtl, Hjälprote
Possessor för båda: Gustaf Sparre.
Rotens sammansättning år 1728:
Åhlö — Anders. Cronoandelen 3/8 och Frälseandelen ½ Mtl.
Possessor: ½ Mtl Jägar Staten, ½ Mtl Claes Rålamb
Åhlö — Erich och Pehr. ½ Mtl står för 1 Mtl.
Possessor: Claes Rålamb

Soldater vid detta torp