< Tillbaka <
Info om rote

S. Spånga

Torp

Torpnummer

SR-00-0173

Rote

S. Spånga

Rotegård 1

Söderspånga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Riäbbetorp

Mantal 2

½

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 151, from 1710 — 173.
Rotens sammansättning år 1686:
Söderspånga — Olof, 1 Mantal. Huvudrote
Riebbetorp — Per, ½ Mtl
Rotens sammansättning år 1728:
Söderspånga — Sylvin och Humbla. 1 Mtl
Riäbbetorp — Pehr, Pehr och Jon. ½ Mtl
Possessor för båda: Infanteriet.

Roten anslagen till Volontärs avlöning 1836-07-30 — 37-06-14, vilken tid tydligen förlängdes.

Soldater vid detta torp

Anders NYBERG
-18=, men fått Värjan 1717, och som denne är bonde och har hel gård att bruka, tillåtes han att utbyta sig emot Eric Månsson.
>
Bengt SÖDERSPETZ
1710 sjuk.
>
Bengt SÖDERSPÅNG
Var i tjänst 1750.
>
Carl August LINDQVIST
Befordrad till 2:e Furir vid Ö. Rekarne Komp.
>
Carl Eric STRÖM
Internt avsked.
>
Carl Gustaf GYLLENSVÄRD
>
Carl Johan ÖHLIN
>
Claes Aron WRETMARK
Förordnad till 2:e Furir vid Gripsholms kompani. Blev med tiden övlt vid Reg.
>
Eric NYBERG
Handskarna bortkomna vid Stäket, eljest = Corporalen, undantagandes knapphålen. Okt 1739 till Finland. GM-44 uti Kronans tjänst alldeles förlamad och vid Willmanstrand illa blesserad. Kan inte föda sig, varför han [...]
>
Eric PETTERSSON
Internt avsked.
>
Eric SÖDERSPÅNG
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund.
>
Erich PERSSON
>
Fritz MARKS von WURTENBERG
>
Henric Wilhelm FALKENBERG
1879 Karlberg. I nåder befordrad till underlöjtnant utan lön vid Kgl. Svea Lifgarde.
>
Jacob Aldor Knut KRIEGER
Befordrad till 2:e Furir vid Oppunda kompani.
>
Johan EIGIL
>
Johan Valfrid LÖNNGREN
Förordnad till Furir utan lön.
>
Jonas NYBERG
>
Lars SÖR
1826 till Södertälje kanal.
>
Lars WINK
Förordnad till 2:e Furir vid Ö. Rekarne kompani.
>
Olof ÅHL
GM-23 erhåller avsked för sjuklighet i foten.
>
Pehr FRID
Förordnad till 2:e Furir vid kompaniet.
>
Sten Er. Gabriel LEIJONHUFVUD
Förordnad till Furir utan lön vid Livkomp.
>
Sven SÖDERSPÅNG
1789-07-18 till Sveaborg. 1802 till Haga slott.
>