< Tillbaka <
Info om rote

Kåsta Nergården

Torp

Torpnamn

Nergården

Torpnummer

SR-00-0181

Rote

Kåsta

Rotegård 1

Kåsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kaflinge

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Nytorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Ståckbäcken

Mantal 4

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 162, from år 1710 — 181.
Rotens sammansättning år 1686:
Kåsta — Per Bondesson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kaflinge — Anders, 1/4 Mtl.
Nytorp — Jöns, 1/8 Mtl.
Ståckbäcken — Erich, 1/8 Mtl.
Rotens sammansättning år 1728:
Kåsta — Pehr, Erich, Lars och Erich. Possessor: Cavalleriet
Kaflinge — Olof och Olof Olofsson.
Nytorp — Erich och Olof.
Ståckbäcken — Anders.
Possessor för de tre senare: Infanteriet

Soldater vid detta torp