< Tillbaka <
Info om rote

Lunda Frälsegård

Torp

Torpnamn

Frälsegård

Torpnummer

SR-00-0180

Rote

Lunda

Rotegård 1

Lunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

St. Lundbyskoug

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 213, from år 1710 — 180.

Rotens sammansättning år 1686:
Lunda — Olof Månsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christer Gyldenstierna.
St. Lundby — Olof, 1 Mtl. Possessor: Carl Gyldenstierna.
Rotens sammansättning år 1718:
Lunda — Gertzen. Possessor: Carl Gyllenstolpes arvvingar.
St. Lundbyskoug — Olof, Olof Andersson, Olof Carlsson och Pehr Persson. Possessor: Cavalleriet

Soldater vid detta torp