< Tillbaka <
Info om rote

Marsjö Lilldaln från 1836

Torp

Torpnamn

Lilldaln från 1836

Torpnummer

SR-00-0151

Rote

Marsjö

Rotegård 1

Marsjö,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wittorp,

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer är år 1686 — 199, år 1688 — 201 och from år 1710 — 151.
Rotens sammansättning år 1686:
Marsjö — Olof
Wittorp — Erich
Rotens sammansättning år 1728:
Marsjö — Fredrick Kuhlhjelm, Carl Larsson, Olof Andersson och änkan.
Wittorp — Madam Hellman.
Roten anslagen till Spel i nummer 1881-01-01 — 1901.
Roten indragen till Furirs nummer 1836-12-31 — 1880-12-31.
Roten anslagen till Volontär 1835-09-14 — 1836-12-31.

Soldater vid detta torp

Anders BERGSKYLT
Bekommit 1719 ny Råck med gult friserat Boysfoder, gula Klädesuppslag och Krage, samt med gult Camelegarn stickade knapphål och flata Tennknappar, Kappa med 2 par mässingsknappar, Spännen, gul Klädeskrage och gult [...]
>
Anders BOMSTRÖM
Till Sveaborg 1789.
>
Anders MALMSTRÖM
GM-60, begär och får byta namn från Mehnström. GM-78, får avsked. Deltagit i Pommerska kriget. Befordrad till Korpral 1758.
>
Carl Fredrik MALMBERG
Befordrad till Rustm 17890622. Är även registrerad som Befäl.
>
Fredrik Wilhelm STRÖM
>
Gustaf Johan SANDBERG
Avsked på egen begäran.
>
Johan BILLE
Befordrad till Rustm. 1728-03-29.
>
Johan ERICHSSON
Anst 1677.
>
Johan STENIUS
Vid rubbningen 1723-08-26 från Rustm. ind. hit satt som Förare. 1724-11-24 återfordrad som Rustm med indelning.
>
Jonas PERSSON
>
Josias GRÖNING
Okt 1739 kommenderad till Finland. Avancerat till Rustmästare vid detta kompani.
>
Lars BONSTRÖM
>
Lars WANBERG
1758 sjuk och bräcklig. Beviljas avsked med anmälan till underhåll. Avsked GM-58. Ers s.d. och befordrad till Corp Anders Mehnström.
>
Olof FLÄCK
Befodrad till Furir. (kommenderad till Grisslehamn 1836)
>
Pehr SIÖBERG
Pique, ny Hatt med Galon omkring, Bockskinnsväst med Tennknappar och linnefoder, Bockskinnsbyxor, Handskar med Bockskinnsgrepp och Buffeläderskrage, Oxlädersgehäng med Mässingselja, ett par Skor med Spännen, svarta [...]
>
Pär LUNDSKOUG
Lejd för Lunda nr 181 1709-09-15, men tp vid mönstringen i Nyköping 17/12 s.å. Kan lite läsa och skriva. Grå råcken bortkommen i action 1710-02-28 vid Helsingborg.
>