< Tillbaka <
Info om rote

Marsjö Lilldaln från 1836

Rotens nummer är år 1686 — 199, år 1688 — 201 och from år 1710 — 151.
Rotens sammansättning år 1686:
Marsjö — Olof
Wittorp — Erich
Rotens sammansättning år 1728:
Marsjö — Fredrick Kuhlhjelm, Carl Larsson, Olof Andersson och änkan.
Wittorp — Madam Hellman.
Roten anslagen till Spel i nummer 1881-01-01 — 1901.
Roten indragen till Furirs nummer 1836-12-31 — 1880-12-31.
Roten anslagen till Volontär 1835-09-14 — 1836-12-31.

Torp

Torpnamn

Lilldaln från 1836

Torpnummer

SR-00-0151

Rote

Marsjö

Rotegård 1

Marsjö,

Andel 1

1

Rotegård 2

Wittorp,

Andel 2

1

Kartklipp

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp

Anders BERGSKYLT
Bekommit 1719 ny Råck med gult friserat Boysfoder, gula Klädesuppslag och Krage, samt med gult Camelegarn stickade knapphål och flata Tennknappar, Kappa med 2 par mässingsknappar, Spännen, gul Klädeskrage och gult [...]
>
Anders BOMSTRÖM
Till Sveaborg 1789.
>
Anders MALMSTRÖM
GM-60, begär och får byta namn från Mehnström. GM-78, får avsked. Deltagit i Pommerska kriget. Befordrad till Korpral 1758.
>
Carl Fredrik MALMBERG
Befordrad till Rustm 17890622. Är även registrerad som Befäl.
>
Fredrik Wilhelm STRÖM
>
Gustaf Johan SANDBERG
Avsked på egen begäran.
>
Johan BILLE
Befordrad till Rustm. 1728-03-29.
>
Johan ERICHSSON
Anst 1677.
>
Johan STENIUS
Vid rubbningen 1723-08-26 från Rustm. ind. hit satt som Förare. 1724-11-24 återfordrad som Rustm med indelning.
>
Jonas PERSSON
>
Josias GRÖNING
Okt 1739 kommenderad till Finland. Avancerat till Rustmästare vid detta kompani.
>
Lars BONSTRÖM
>
Lars WANBERG
1758 sjuk och bräcklig. Beviljas avsked med anmälan till underhåll. Avsked GM-58. Ers s.d. och befordrad till Corp Anders Mehnström.
>
Olof FLÄCK
Befodrad till Furir. (kommenderad till Grisslehamn 1836)
>
Pehr SIÖBERG
Pique, ny Hatt med Galon omkring, Bockskinnsväst med Tennknappar och linnefoder, Bockskinnsbyxor, Handskar med Bockskinnsgrepp och Buffeläderskrage, Oxlädersgehäng med Mässingselja, ett par Skor med Spännen, svarta [...]
>
Pär LUNDSKOUG
Lejd för Lunda nr 181 1709-09-15, men tp vid mönstringen i Nyköping 17/12 s.å. Kan lite läsa och skriva. Grå råcken bortkommen i action 1710-02-28 vid Helsingborg.
>