< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0166

Rote

Billsbro

Rotegård 1

Bilzbro.

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sandeng

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hwittbro

Mantal 3

1/4

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 165, from år 1710 — 166.
Rotens sammansättning år 1686:
Bilzbro — Per Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sandeng — Anders, 1/4 Mtl.
Hwittbro — Jonn, 1/4 Mtl.
Rotens sammansättning år 1728: Possessor:
Bilzbro — Nils och Olof. Cavalleriet
Sandeng — Pehr. Infanteriet
Hwittbro — Lars och Pehr. Cavalleriet

Soldater vid detta torp

Adolf FROM
Rymt till Amerika.
>
Anders ANDERSSON
>
Anders ASKERBOM
>
Anders BILLE
I slaget vid Helsingborg förlorat grå råcken och ränseln.
>
Anders BILLE
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Medelst sjukdom erhållit Högwälborne Herr Baron och Genmj Rutger Fuchs interimsavsked.
>
Anders Josef FRÖJD
Gift 1823-12-16. GM-48 kan intet utantill. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Fick 7 barn, varav en dotter dog vid 7 månaders ålder.
>
Björn BILLE
Rymde i danska Norge.
>
Carl BILLMAN
Okt 1739 till Finland. Vac 1742-12-03.
>
Erik PALM
>
Gustaf BILLMAN
>
Johan BILLE
-18= så när som Värjan fått apr 1717. -19 har Pique. Bekommit ny råck och kappa. 1719-09-16 karlen sjuk hemma i landet. För dess lamhet i handen erh. Högwälb. Herr Baron o Genmj Rutger Fuchs interimsavsked.
>
Johan BILLMAN
GM-44 karlen god och gillas. GM-59 skall enligt Fältskärs intygan vara plågad av torrvärk i låren, samt dessutom även mycket sjuklig, så att han ej förmår uthärda någon marsch. Är således till Krigstjänst o [...]
>
Lars ASKEBOM
GM-89 avsked i Finland för sjuklighet enligt Fältskärs intyg. Kan sig ej födan förvärva. Anmäles till underhåll.
>
Lars BILLBERG
Interimsavsked.
>
Lars ERICHSON
>
Lars SKÄHL
1820 sjuk hemma. Har tilldelats Tapperhetsmedalj och S:t Georgs-Korsets 5:e Class. GM-23 gjort alla fälttågen. Får avsked och anmälan till underhåll.
>
Pehr ASKERBOM
1789-07-18 till Sveaborg.
>
Pehr Gustaf BLOM
GM-79 begär och får avsked för sjuklighet enligt betyg. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Erhåller 1868 1,12 i slitningsersättning för småpersedlar.
>