Socknar

Datoriseringen av Evert Wahlbergs forskning har skett under ledning av kapten Per-Olof Rosén under perioden hösten 2000 – vårvintern 2003. Under samma tid har “Soldatregister Södermanland” drivits inom projektet.

Detta har medfört många kontakter med släktforskare inom landet och har tillfört många uppgifter, främst hustrur och barn till soldaterna. Viss del av befälskåren ur Karl K-son Leijonhufvuds regementshistoria 1919 har också matats in i databasen.

Allt källmaterial till drygt hälften av Södermanlands socknar är inskannat och tillgängligt.

Sök
Aspö
Antal Rotar 14
>
Barva
Antal Rotar 8
>
Bergshammar
Antal Rotar 3
>
Bettna
Antal Rotar 21
>
Björkvik
Antal Rotar 37
>
Björnlunda
Antal Rotar 21
>
Blacksta
Antal Rotar 9
>
Bogsta
Antal Rotar 2
>
Bärbo
Antal Rotar 5
>
Dillnäs
Antal Rotar 8
>
Dunker
Antal Rotar 21
>
Flen
Antal Rotar 9
>
Floda
Antal Rotar 47
>
Fogdö
Antal Rotar 31
>
Fors – Eskilstuna
Antal Rotar 10
>
Forssa
Antal Rotar 7
>
Frustuna
Antal Rotar 16
>
Gillberga
Antal Rotar 14
>
Gryt
Antal Rotar 11
>
Gåsinge
Antal Rotar 27
>
Halla
Antal Rotar 10
>
Hammarby
Antal Rotar 6
>
Helgarö
Antal Rotar 13
>
Helgesta
Antal Rotar 10
>
Husby-Oppunda
Antal Rotar 20
>
Husby-Rekarne
Antal Rotar 16
>
Hyltinge
Antal Rotar 7
>
Härad
Antal Rotar 12
>
Julita
Antal Rotar 32
>
Jäder
Antal Rotar 41
>
Katrinenäs
Antal Rotar 7
>
Kila
Antal Rotar 1
>
Kjula
Antal Rotar 23
>
Kloster – Eskilstuna
Antal Rotar 24
>
Kärnbo – Mariefred
Antal Rotar 10
>
Lerbo
Antal Rotar 19
>
Lid
Antal Rotar 7
>
Lilla Malma – Malmköping
Antal Rotar 9
>
Lista
Antal Rotar 9
>
Ludgo
Antal Rotar 11
>
Lunda
Antal Rotar 4
>
Länna
Antal Rotar 15
>
Mellösa
Antal Rotar 16
>
Nykyrka
Antal Rotar 5
>
Näshulta
Antal Rotar 9
>
Ripsa
Antal Rotar 11
>
Runtuna
Antal Rotar 11
>
Råby-Rekarne
Antal Rotar 3
>
Råby-Rönö
Antal Rotar 7
>
Skyllinge
Antal Rotar 23
>
Spelvik
Antal Rotar 4
>
Stenkvista
Antal Rotar 16
>
Stigtomta
Antal Rotar 14
>
Stora Malm
Antal Rotar 29
>
Strängäs
Antal Rotar 15
>
Sundby
Antal Rotar 10
>
Svärta
Antal Rotar 2
>
Taxinge
Antal Rotar 7
>
Toresund
Antal Rotar 26
>
Torshälla
Antal Rotar 16
>
Tumbo
Antal Rotar 18
>
Tuna
Antal Rotar 1
>
Tunaberg
Antal Rotar 3
>
Vadsbro
Antal Rotar 9
>
Vallby
Antal Rotar 17
>
Vansö
Antal Rotar 28
>
Vrena
Antal Rotar 7
>
Västermo
Antal Rotar 12
>
Västra Vingåker
Antal Rotar 74
>
Ytterenhörna
Antal Rotar 14
>
Ytterselö
Antal Rotar 26
>
Åker
Antal Rotar 23
>
Årdala
Antal Rotar 12
>
Ärja (Åker)
Antal Rotar 6
>
Ärla
Antal Rotar 17
>
Öja
Antal Rotar 17
>
Österåker
Antal Rotar 16
>
Östra Vingåker
Antal Rotar 11
>
Överenhörna
Antal Rotar 7
>
Överselö
Antal Rotar 31
>