< Tillbaka <
Info om rote

Knutstorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0161

Rote

Knutstorp

Rotegård 1

Knutstorp.

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gieltorp

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 197, from 1710 — 161.
Rotens sammansättning år 1686:
Knutztorp — Anders. Huvudrote, 1 Mantal.
Galtorp — Anders. Hjprote, 1 Mtl. possessor: Hindrik Falkenberg.
Rotens sammansättning år 1728:
Knutstorp — Erich och Joen, Huvudr. 1 Mtl. Possessor: Greve Nils Strömbergs arvingar.
Gieltorp — Per och Erich, 1 Mtl. Possessor: Gabriel Falkenberg.

Soldater vid detta torp