< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0183

Rote

Malmberga

Rotegård 1

Malmbergh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lindebohl

Mantal 2

½

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 180, from år 1710 — 183.

Rotens sammansättning år 1686:
Malmbergh — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Lindebohl — Lars, ½ Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Malmbergh — Lars, Bengt, Lars och Erick.
Lindebohl — Lars, Pehr och Olof.
Possessor för båda: Cavalleriet.

Torpet syns i mitten på fotot, med gaveln mot vägen.

Soldater vid detta torp

Anders MALMBERG
>
Eric MALMBERG
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund. GM-78 har brutit vänstra armleden, får avsked.
>
Erich MALMBERGH
-18=. -19=, utom knapphålen. Okt 1739 till Finland.
>
Jonas MALMBERG
GM-50 för svag, bär ej upp munderingen. Kan ej approberas. Men som han fått full lega av roten, så kan roten komma honom utav Båtsmanshållet få skäliga omfång igen, så framt han ej skulle förmå återställa d [...]
>
Jonas MALMBERG
1789-07-18 till Sveaborg. GM-97 avsked, sjuk av V.S.
>
Jöran STRAND
>
Lars MALMBERG
>
Niels LARSSON
Födseluppgifter: Småland, Wässbo härad, Finke sn, Hyabäck. Inställd av Lars Nilson i Malmbergh.
>
Nils MALM
Födelseår kan vara 1781. GM-26 sinnessvag och sjuklig i ett knä. Får avsked samt anmälan till underhåll. Tjänt väl. Läkarbetyg: Soldaten vid 1. Majorens Compagnie vid Kongl Södermanlands Regemente No 183 [...]
>
Nils TRYGG
>
Olaf LAUDON
Klen i all läsning. GM-59 begär och får avsked såsom varande gammal och sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Olof MALM
1807 sjuk i Stralsund.
>
Olof MALMBERG
>
Pehr BERG
Meddelst begånget tidelagsbrott blivit av Kongl. Svea Hovrätt dömd till 3ne års fästningsarbete på Carlstens fästning och ur rullan utstruken.
>
Per FRIED
Uh 1899.
>
Pär FRENNE
Död i Quarteret. Grå råcken, handskarna och ränseln förlorade i action vid Helsingborg 1710-02-28. Skor med spännen och svarta halsduken under sjukdomen förkommit.
>