< Tillbaka <
Info om rote

Hökhult

Torp

Torpnummer

SR-00-0188

Rote

Hökhult

Rotegård 1

L:A Hökhult

Mantal 1

½

Rotegård 2

St. Hökhult

Mantal 2

½

Rotegård 3

Hemmingztorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Bogården

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Blacketorp

Mantal 5

1/4

Rivet

X

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 221, from år 1710 — 188.

Rotens sammansättning år 1686:
L:a Hökhult — Joen, ½ Mantal. Huvudrote.
St. Hökhult — Lars, ½ Mtl.
Hemmingztorp — Enkian. År 1688: Erick, 1/8 Mtl.
Possessor för de tre ovan: Britha Kruus.
Bogården — Anders, 1/4 Mtl. Possessor: Gustaf Sparre.
Blacketorp — Måns, 1/4 Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
L:a Hökhult — Joen och Rawald.
St. Hökhult — Niels och Joen.
Hemmingztorp — Per.
Bogården — Anders.
Possessor för de tre ovan: Claes Bondes arvingar.
Blacketorp — Olof. Possessor: Infanteriet.

“Hökhultsberg” rivet.

Soldater vid detta torp