< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0228

Rote

Gunviken

Rotegård 1

Gundwiken

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dragnäs

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 203, from år 1710 — 228.

Rotens sammansättning år 1686:
Dragznääs — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ebba Gyldenstierna.
Gundwyken — Niels, 1 Mtl. Possessor: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Gundwiken — Lars och Pehr. Hrote.
Dragnäs — Erich och Joen.
Possessor för båda: Joh: Fleming.

Soldater vid detta torp