< Tillbaka <
Info om rote

Bresätter

Rotens nummer år 1686 — 193, from 1710 — 162.
Rotens sammansättning år 1686:
Bresäter — Per Olson. 1 Mantal. Huvudrote.
Bresäter — Erich Olsson. 1 Mtl. Hjälprote.
Possessor för båda: Gustaf Sparre.
Rotens sammansättning år 1728:
Bresäter — Lars och Erich. 1 Mantal. Huvudrote.
Bresäter — Anders. 1 Mtl. Hjälprote.
Possessor för båda: Claes Bondes arvvingar.
Rotens nummer år 1686 — 193, from 1710 — 162.
Rotens sammansättning år 1686:
Bresäter — Per Olson. 1 Mantal. Huvudrote.
Bresäter — Erich Olsson. 1 Mtl. Hjälprote.
Possessor för båda: Gustaf Sparre.
Rotens sammansättning år 1728:
Bresäter — Lars och Erich. 1 Mantal. Huvudrote.
Bresäter — Anders. 1 Mtl. Hjälprote.
Possessor för båda: Claes Bondes arvvingar.

Torp

Torpnummer

SR-00-0162

Rote

Bresätter

Rotegård 1

Bresäter.

Andel 1

1

Rotegård 2

Bresäter

Andel 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp