< Tillbaka <
Info om rote

Ö. Vintergata

Torp

Torpnummer

SR-00-0200

Rote

Ö. Vintergata

Rotegård 1

Wintergata

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ede

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nr år 1686 — 224, år 1688 — 223, och from år 1710 –200.

Rotens sammansättning år 1686:
Wintergata — Per Olson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ehn — Olof, 1 Mtl.
Possessor för båda: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Wintergata — Nills.
Ede — Mattz och Olof.
Possessor för båda: Joh. Gyllenborg.

Soldattavlan finns i Vingåkers Museum.

Soldater vid detta torp

Anders BELL
>
Bengt WINTERSTIERNA
Rymt. Ertappad och insatt å nr 403, Flen.
>
Bonde WINTERROS
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderades till Stralsund. Födelseåret kan vara 1737.
>
Carl August FLYCKT
GM-66 begär och får sig tillgodoräkna 2 år som beväringsman.
>
Carl Johan LINDVALL
>
Carl Johan WINTER
Farfar till 328 Lindell och 302 Lundin. Första barnet föddes 1836-10-01. I dopboken har prästen skrivit: "I knappa villkor." Hustrun dog 1840, 26 år gammal.. GM-39 till Långholmen. GM-42 till Krigstjänst oduglig. B [...]
>
Eric WINTERROS
GM-20 får avsked för svaghet och sjuklighet. Anmäles till underhåll.
>
Johan WINTERROS
1793 till Stockholm för stenläggningsarbete. 1802 till Haga.
>
Johan WINTERSTIERNA
-18=. -19=. För dess sjuklighet ärhållit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interna avsked.
>
Jöns SWENSSON
GM-90 "Säges hafwa fallande sjukan, dock blifwer så länge behållen till dess nogon bättring sig visar, om sådant intet sker måste roten skaffa en annan."
>
Lars BODIN
GM-04 avsked utan underhåll. Bror till 196 Skön.
>
Niels ERICHSON
GM-88 denne rotens knecht hafwer fallande sjukdom, fått afskied. Nr skaffe karl i stellet.!
>
Nils Carl? WINTERSTJERNA
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12.
>
Nils WINTERSTIERNA
>
Nils WINTERSTJERNA
Hela monderingen borta i sjukdomen.
>
Olof WINTERSTJERNA
Född i Västergötland. 0Hemkom ur rysk fångenskap och här insatt. I tjänst sedan 1705. GM-33 karlen gammal och sjuklig. Har fel på ögonen. Begär och får avsked och som han varit fånge i Ryssland, blesserad i h [...]
>
Pehr O G STENQUIST
>
Pehr WINTERROS
1789-07-18 till Sveaborg.
>
Pehr WINTERSTIERNA
I oktober 1739 till Finland.
>