< Tillbaka <
Info om rote

Vad Västergård

Rotens nummer år 1686 — 175, år 1688 — 176 och from år 1710 — 207.

Rotens sammansättning år 1686:
Wadh — Lar Jansson, 1 mantal. Huvudrote.
Wadhztorp — Lars Nilsson, ½ Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Wadh — Erick, Joen, Per, Olof och Lars.
Wadhztorp — Lars och Joen.
Possessor för båda: Infanteriet.

Torp

Torpnamn

Västergård

Torpnummer

SR-00-0207

Rote

Vad

Rotegård 1

Wadh

Andel 1

1

Rotegård 2

Wahztorp

Andel 2

½

Kartklipp

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp