< Tillbaka <
Info om rote

Lunda Mellangården

Torp

Torpnamn

Mellangården

Torpnummer

SR-00-0179

Rote

Lunda

Rotegård 1

Lunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lundtorp

Mantal 2

½

Rotegård 3

Erichstorp

Mantal 3

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 171, from år 1710 –179.
Rotens sammansättning år 1686:
Lunda — Mårten, 1 Mantal. Huvudrote.
Lundtorp — Erich, ½ Mtl.
Erichstorp — Sven 1/8 Mtl. Possessor: Hans Rolamb.
Rotens sammansättning år 1728:
Lunda — Erich, Olof, Bengt och Joen.
Lundtorp — Lars och Erich.
Possessor får båda: Cavalleriet.
Erichstorp — Anders och Pehr. Possessor: Claes Rålamb.

Rotetavlan finns i By 8, P 10.

Soldater vid detta torp