< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-0171

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga (N. Mellangården)

Mantal 1

1

Rotegård 2

Måstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Snåret

Mantal 3

1/4

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 158, from 1710 — 171.
Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Per Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote (Norrgården).
Måstorp — 1/4 Mtl.
Snåret — Niels, 1/4 Mtl.
Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Joen, Anders och Nils.
Måstorp — Pehr.
Snåret — Lars och Pehr.
Possessor: Berga och Måstorp — Cavalleri. Snåret — Infanteri.

Soldater vid detta torp