< Tillbaka <
Info om rote

Lilla Ölång

Torp

Torpnummer

SR-00-0153

Rote

Lilla Ölång

Rotegård 1

L:A Ölång,

Mantal 1

½

Rotegård 2

Kubbetorp

Mantal 2

½

Rotegård 3

Marsiö

Mantal 3

½

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 214, from år 1710 — 153.
Rotens sammansättning år 1686:
L:a Ölång — Lars, Posessor: Måns Drake.
Kubbetorp — Joen, Possessor: Måns Drake.
Marsiö — Joen Persson, Possessor: Britha Kruus
Rotens sammansättning år 1728:
L:a Ölång — Pehr, Possessor: Greve Nils Strömbergs arvingar.
Kubbetorp — Erich, – ” –
Wästergården — Lars, Possessor: Greve Claes Bondes arvingar.
Roten anslagen till musikens underhåll 1825-12-18–1832-12-31.
Roten anslagen till lönefyllnad åt uoff från 1883-01-01

Soldater vid detta torp