< Tillbaka <
Info om rote

Sjögölet

Torp

Torpnummer

SR-00-0227

Rote

Sjögölet

Rotegård 1

Siögiöhle

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hulta

Mantal 2

1

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 179, from år 1710 — 227.

Rotens sammansättning år 1686:
Siögiöhle — Olof Erichssson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hulta — Erich Månson, 1 Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Siögiöhle — Per, Erich, Olof och Nills.
Hulta — Lars, Erich och Erich.
Possessor för båda: Infanteriet.
Rotens nummer år 1686 — 179, from år 1710 — 227.

Rotens sammansättning år 1686:
Siögiöhle — Olof Erichssson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hulta — Erich Månson, 1 Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Siögiöhle — Per, Erich, Olof och Nills.
Hulta — Lars, Erich och Erich.
Possessor för båda: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders Fredrik HOLMGREN
1802 till Stockholm.
>
Anders SIÖBÄRG
Rymt.
>
Carl SIÖBERG
GM-33 karlen blivit lam i högra handen vid arbet på Vaxholm. Begär och får avsked.
>
Gustaf Robert FRISK
>
Johan August SJÖ
GM-76 ogillas för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars Gustaf FLINK
Vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-72 begär och får avsked med underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars SIÖBERG
Antecknad 1759 som sjuk i Bergen!
>
Lars SVARTBERG
GM-83 stått kvar på förbättring, men bliver ej förbättrad. Har fel på en fot. Varit med i Pommerska kriget, tjänt väl, begär och får avsked.
>
Mats MATZON
I tjänst 1686.
>
Olaf FLINK
Corporal 1809-02-08. GM-35 avsked med anmälan till underhåll. Tjänt högst berömligt. Bevistat 6 fältslag. Medalj för Tapperhet i fält för 1809 års fältslag vid Säfwar, där han utmärkte sig genom mannamod o [...]
>
Olof SIÖBERG
1739 kommenderad å Fregatten Drottningholm.
>
Olof SIÖBERG
>
Olof SJÖBERG
Anställningsåret är en obekräftad uppgift.
>
Olof SJÖLIN
GM-62 är svag och sjuklig och begär framdeles få utbyta sig, som beviljas, när han i sitt ställe kan prestera fullgiltig karl. GM-63 har stenpassion (blåssten), får avsked.
>
Oluf SIÖSTRAND
Grå råcken och ränseln i Action vid Helsingborg 1710-02-28 av sig kastat.
>
Per SIÖBERG
Tidigare tjänt vid regementet och Eschaperat utur sin fångenskap i Danmark och här insatt. (Anst 1710). -18=, har lika klagan som föregående. -19 fått råck, kappa, musqvet, kratz, bajonett och luntbetäckare.
>