< Tillbaka <
Info om rote

Sättratorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0168

Rote

Sättratorp

Rotegård 1

Sättratorp.

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

L:A Lundbyskog

Mantal 2

½

Rotegård 3

Bistorp

Mantal 3

½

Rotegård 4

Kickuren

Mantal 4

1/8

Socken

Västra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer är år 1686 — 169, from 1710 — 168.
Rotens sammansättning år 1686:
Sättratorp — John Olsson, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
L:a Lundbyskog — Olof, ½ Mtl. Possessor: Niels Creutz.
Bistorp — ½ Mtl. Possessor: Hans Rolamb.
Kickuren — 1/8 Mtl. Possessor: Hans Rolamb.

Rotens sammansättning år 1728:
Sättratorp — Olof och Pehr. Possessor: Infanteriet.
L:a Lundbyskog — Olof och Nils. Possessor: Claes Bonde.
Bistorp — Pehr och Anders. Possessor: Claes Rålamb.
Kickuren — Lars. Possessor: Claes Rålamb.
Rotens nummer är år 1686 — 169, from 1710 — 168.
Rotens sammansättning år 1686:
Sättratorp — John Olsson, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
L:a Lundbyskog — Olof, ½ Mtl. Possessor: Niels Creutz.
Bistorp — ½ Mtl. Possessor: Hans Rolamb.
Kickuren — 1/8 Mtl. Possessor: Hans Rolamb.

Rotens sammansättning år 1728:
Sättratorp — Olof och Pehr. Possessor: Infanteriet.
L:a Lundbyskog — Olof och Nils. Possessor: Claes Bonde.
Bistorp — Pehr och Anders. Possessor: Claes Rålamb.
Kickuren — Lars. Possessor: Claes Rålamb.

Soldater vid detta torp