< Tillbaka <
Info om socken

Julita

Antal Rotar 32

Kompani 1

Kompani

Vingåkers kompani

Rotar i socken

251: Väsby
Rotens nummer år 1686 -- 266, år 1688 -- 267, fr o m år 1710 -- 251. Rotens sammansättning år 1686: Lilla Gyrtorp -- Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Wäsby -- Olof Månson, 1 Mantal. Wäshammar -- Joen Person, 1/ [...]
>
254: Gryt
Rotens nummer år 1686 -- 254, år 1688 -- 255, fr o m år 1710 -- 254. Rotens sammansättning år 1686: Gryth -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Von Ungern. Leby -- Joen, 1 Mantal. Possessor: Siöbladh. [...]
>
255: Davik
Rotens nummer år 1686 -- 255, år 1688 -- 256, fr o m år 1710 -- 255. Rotens sammansättning år 1686: Lyda -- Hemming, 1 Mantal. Huvudrote. Lilla Dawyken -- Erich, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Siöblad [...]
>
256: Berg
Rotens nummer år 1686 -- 256, år 1688 -- 257, fr o m år 1710 -- 256. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Lida -- Lars, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Siöbladh. Roten [...]
>
257: Hedäng Sofielund
Rotens nummer år 1686 -- 257, år 1688 -- 258, fr o m år 1710 -- 257. Rotens sammansättning år 1686: Hedengh -- Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Backa -- Joen, 1/2 Mantal. Baggebohl -- Lars, 1/4 Mantal. Possessor [...]
>
258: Lucketorp
Rotens nummer år 1686 -- 259, år 1688 -- 260, fr o m år 1710 -- 258. Rotens sammansättning år 1686: Lucketorp -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Fiskeboda -- Erich Person, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Pa [...]
>
259: Hult
Rotens nummer år 1686 -- 260, år 1688 -- 261, fr o m år 1710 -- 259. Rotens sammansättning år 1686: Hult -- Mårten, 1 Mantal. Huvudrote. Ramznäs -- Niels, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpischi. [...]
>
260: Gimgöle
Rotens nummer år 1686 -- 261, år 1688 -- 262, fr o m 1710 -- 260. Rotens sammansättning år 1686: Gimgiöhle -- Erich Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Fagerbiörck -- Niels, 1/2 Mantal. Hellerå -- Lars Erichson, 1/8 [...]
>
261: Kårtorp
Rotens nummer år 1686 -- 262, år 1688 -- 263, fr o m år 1710 -- 261. Rotens sammansättning år 1686: Kårtorp -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Wäsby -- Matz Olson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpisc [...]
>
262: Väsby
Rotens nummer år 1686 -- 263, år 1688 -- 264, fr o m år 1710 -- 262. Rotens sammansättning år 1686: Wäsby -- Lars Person, 1 Mantal. Huvudrote. Påseboda -- Anders Olsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående [...]
>
263: Brynstorp
Rotens nummer år 1686 -- 264, år 1688 -- 265, fr o m år 1710 -- 263. Rotens sammansättning år 1686: Brynstorp -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Gluggen -- Niels, 1/2 Mantal. Hyttan -- Anders, 1/8 Mantal. Posses [...]
>
264: Stockholm
Har kallats "Gertorp soldattorp". Rotens nummer år 1686 -- 265, år 1688 -- 266, fr o m år 1710 -- 264. Rotens sammansättning år 1686: St. Gyrtorp -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Stockholm -- Per Larson, 1/2 M [...]
>
265: Gammeråd
Rotens nummer år 1686 -- 271, år 1688 -- 251, fr o m år 1710 -- 265. Rotens sammansättning år 1686: L:a Gammerå -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. St. Gammerå -- Anders, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: P [...]
>
266: Nyble
Rotens nummer år 1686 -- 267, år 1688 -- 268, fr o m år 1710 -- 266. Rotens sammansättning år 1686: Nible -- Sven Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Nible -- Lars Jonson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paul [...]
>
267: Risinge
Rotens nummer år 1686 -- 268, år 1688 -- 269, fr o m år 1710 -- 267. Rotens sammansättning år 1686: Ryinge -- Olaf, 1 Mantal. Huvudrote. Berga -- Jöns, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpischi. Ro [...]
>
268: Källarboda
Rotens nummer år 1686 -- 269, år 1688 -- 270, fr o m år 1710 -- 268. Rotens sammansättning år 1686: Kiellarboda -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Kiellarboda -- Per Andersson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående [...]
>
269: Roxmo
Rotens nummer år 1686 -- 270, år 1688 -- 271, fr o m år 1710 -- 269. Rotens sammansättning år 1686: Roxmo -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor. Paulpischi. Skienahla -- Per Larsson, 1 Mantal. Rotens samma [...]
>
270: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 272, fr o m år 1710 -- 270. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Anders Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Berga -- Olof, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpischi. Rotens samm [...]
>
271: Kil
Rotens nummer år 1686 -- 273, fr o m år 1710 -- 271. Rotens sammansättning år 1686: Kihl -- Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Kihl -- Olof Nielson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpischi. Rote [...]
>
272: Ovankil Kulan
Rotens nummer år 1686 -- 274, fr o m år 1710 -- 272. Rotens sammansättning år 1686: Ofwankil -- Per Nilson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Djupanbohl -- Lars Larson, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Paulpischi. [...]
>
273: Stora Högbrunn
Rotens nummer år 1686 -- 275, fr o m år 1710 -- 273. Rotens sammansättning år 1686: St. Högbrunn - Joen, 1 Mantal. Huvudrote. L:a Löfåker -- Per, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: von Ungern. Roten [...]
>
274: Fisketorp Stenbacken
Rotens nummer år 1686 -- 280, år 1688 -- 281, fr o m år 1710 -- 274. Rotens sammansättning år 1686: Fisketorp -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Lymsäter -- Niels, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: von Un [...]
>
275: Hälltäppan
Torpet kallas 1794 "Fagernäs ST". Rotens nummer år 1686 -- 281, år 1688 -- 282, fr o m år 1710 -- 275. Rotens sammansättning år 1686: Hälletäppan -- Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Kihltorp -- Joen, 1/8 Mant [...]
>
277: Leby Odlingen
Rotens nummer år 1686 -- 253, år 1688 -- 254, fr o m år 1710 -- 277. Rotens sammansättning år 1686: Leby -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. L:a Högbrunn -- Joen, 1 Mantal. Qwisthult -- Anders, 1/8 Mantal. Posse [...]
>
278: Botten Svedtorpet
Rotens nummer år 1686 -- 258, år 1688 -- 259, fr o m år 1710 -- 278. Rotens sammansättning år 1686: Botten -- Per Larsson, 1 Mantal. Possessor: Paulpischi. St. Dawiken -- Erich, 1 Mantal. Rotens sammansättn [...]
>
279: Botten
Rotens nummer år 1686 -- 276, år 1688 -- 277, fr o m år 1710 -- 279. Rotens sammansättning år 1686: Botten -- Carl, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Siöbladh. Hageby -- Bernhardh, 1/4 Mantal. Getebotorp -- Nie [...]
>
280: Leby Bomanstorp
Rotens nummer år 1686 -- 277, år 1688 -- 278, fr o m år 1710 -- 280. Rotens sammansättning år 1686: Eneby -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Eneby -- Sven, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing. [...]
>
281: Blommeråd
Rotens nummer år 1686 -- 278, år 1688 -- 279, fr o m år 1710 -- 281. Rotens sammansättning år 1686: Blommerå -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Swalnääs -- Per, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Lennart Rib [...]
>
282: Ängetorp
Rotens nummer år 1686 -- 279, år 1688 -- 280, fr o m år 1710 -- 282. Rotens sammansättning år 1686: Ängetorp -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Gatetorp -- Anders, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: von Unge [...]
>
283: Botten Bottentorp
Rotens nummer år 1686 -- 282, fr o m år 1688 -- 283. Rotens sammansättning år 1686: Botten -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing. Murmästartorpet -- 1/8 Mantal. Wästerheden -- Enk [...]
>
284: Getboda Geteboda
Rotens nummer år 1686 -- 283, fr o m år 1688 -- 284. Rotens sammansättning år 1686: Fäboda -- Joen Nilson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Geteboda -- Niels Carlson, 1 Mantal. Österheden -- Lars, 1/4 Mantal. Possesso [...]
>
285: Torp
Rotens nummer år 1686 -- 284, from år 1688 --285. Rotens sammansättning år 1686: Torp -- Lars. ½ Mantal. Huvudrote Hillersta -- Sven. 1 Mtl Rotens sammansättning år 1728: Torp -- Olof. ½ Mantal. Possesso [...]
>