< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0256

Rote

Berg

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lida

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 256, år 1688 — 257, fr o m år 1710 — 256.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Lida — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Siöbladh.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Olof och Ifwar, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Palbitski.
Lida — Erik och Olof, 1 Mantal. Possessor: Erich Siöblads arvingar.

Torpet låg i anslutning till gården Berg. Rivet omkring 1930.

Soldater vid detta torp