< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0265

Rote

Gammeråd

Rotegård 1

St. Gammeråd

Mantal 1

1

Rotegård 2

L:A Gammeråd

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 271, år 1688 — 251, fr o m år 1710 — 265.

Rotens sammansättning år 1686:
L:a Gammerå — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
St. Gammerå — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
St. Gammeråd — Pähr och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Gammeråd — Swen och Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Soldater vid detta torp