< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0258

Rote

Lucketorp

Rotegård 1

Lucketorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fiskeboda

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 259, år 1688 — 260, fr o m år 1710 — 258.

Rotens sammansättning år 1686:
Lucketorp — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Fiskeboda — Erich Person, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Lucketorp — Mats och Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Fiskeboda — Baron Palbitski, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Soldater vid detta torp