< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0261

Rote

Kårtorp

Rotegård 1

Kårtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 262, år 1688 — 263, fr o m år 1710 — 261.

Rotens sammansättning år 1686:
Kårtorp — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Matz Olson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Kårtorp — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Lars och Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Torpet låg på Kårtorps utmarker. Endast körsbärsträd och syrenbuskar återstår.

Soldater vid detta torp