< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0262

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Påseboda

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 263, år 1688 — 264, fr o m år 1710 — 262.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Lars Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Påseboda — Anders Olsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Börje och Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Påseboda — Anders och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1879 —

Roten vacant vid regementets nyuppsättande sept 1709.

1783 — 1793 = Påsbo soldatstuga. Torptavlan finns på Väsby.

Soldater vid detta torp