< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0275

Rote

Hälltäppan

Rotegård 1

Hälletäppan

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kihltorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Hebbeshälla

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Bosbotorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Sohlberga, Floda

Mantal 5

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Torpet kallas 1794 “Fagernäs ST”.

Rotens nummer år 1686 — 281, år 1688 — 282, fr o m år 1710 — 275.

Rotens sammansättning år 1686:
Hälletäppan — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kihltorp — Joen, 1/8 Mantal.
Hebbeshälla — Per, 1/4 Mantal.
Bosbotorp — Anders, 1/4 Mantal.
Sohlberga, Floda — Anders, 3/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1728:
Hälletäppan — Hans och Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kihltorp — Erich, 1/8 Mantal.
Hebbeshälla — Anders, 1/4 Mantal.
Bosbotorp — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mat. Ungern von Sternberg.
Sohlberga, Floda — Olof och Olof, 1 Mantal. Possessor: Carl Gustaf Spens.

Torpet (1961), som är det bäst bevarade torp man kan se, ligger vid landsvägen 2,5 km N Fågelsta, söder vägen.

Soldater vid detta torp