< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0279

Rote

Botten

Rotegård 1

Botten

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hageby

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Getebotorp

Mantal 3

1/4

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 276, år 1688 — 277, fr o m år 1710 — 279.

Rotens sammansättning år 1686:
Botten — Carl, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Siöbladh.
Hageby — Bernhardh, 1/4 Mantal.
Getebotorp — Niels Olson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1728:
Botten — Joen och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Hageby — Lars, 1/4 Mantal.
Getebotorp — Lars, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ungern von Sternberg.

Anteckning: Anders Elias Boström, underhåll 29/11 1910. Vem?

Soldater vid detta torp