< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Sofielund

Torpnummer

SR-00-0257

Rote

Hedäng

Rotegård 1

Hedäng

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Backa

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Baggebohl

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Dagsjön

Mantal 4

1/4

Kvar

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 257, år 1688 — 258, fr o m år 1710 — 257.

Rotens sammansättning år 1686:
Hedengh — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Backa — Joen, 1/2 Mantal.
Baggebohl — Lars, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Siöbladh.
Dagsiön — Erich Larsson, 1/4 Mantal. Possessor: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Hedäng — Pähr, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Backa — Pähr, 1/2 Mantal.
Baggebohl — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Erich Siöblads arvingar.
Dagsjön — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Alexander Palbitski.

Siste soldatens dotter bebodde torpet 1961.

Soldater vid detta torp