< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0266

Rote

Nyble

Rotegård 1

Nible

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nible

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 267, år 1688 — 268, fr o m år 1710 — 266.

Rotens sammansättning år 1686:
Nible — Sven Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Nible — Lars Jonson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Nible — Måns, 1 Mantal. Huvudrote.
Nible — Olof och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Uthuset rivet.

Soldater vid detta torp