< Tillbaka <
Info om rote

Brynstorp

Rotens nummer år 1686 — 264, år 1688 — 265, fr o m år 1710 — 263.

Rotens sammansättning år 1686:
Brynstorp — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Gluggen — Niels, 1/2 Mantal.
Hyttan — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Brynstorp — Pär och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Alexander Palbitski.
Gluggen — Enkian, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Hytta — Anna, 1/8 Mantal. Possessor: Alexander Palbitski.

Torpet revs 1914, på grunden uppfördes nytt betydligt större hus.

Torp

Torpnummer

SR-00-0263

Rote

Brynstorp

Rotegård 1

Brynstorp

Andel 1

1

Rotegård 2

Gluggen

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Hytta

Andel 3

1/8

Rivet

X

Kartklipp

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp