< Tillbaka <
Info om rote

Ovankil Kulan

Torp

Torpnamn

Kulan

Torpnummer

SR-00-0272

Rote

Ovankil

Rotegård 1

Ofwankil

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Djupanbohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Torp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Löfåker, Floda

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 274, fr o m år 1710 — 272.

Rotens sammansättning år 1686:
Ofwankil — Per Nilson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Djupanbohl — Lars Larson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.
Torp — Sven, 1/2 Mantal. Possessor: Lennart Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Ofwankil — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Djupanbohl — Lars, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.
Torp — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.
Löfåker, är efter Lands-Contorets förteckning tillökt år 1696. Ligger i Floda, 1/4 Mantal. Possessor: Gabriel Ribbing.

1961 återstod endast uthuset, samt några grundstenar från boningshuset. Uråldriga päronträd fanns också på platsen.

Soldater vid detta torp