< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0270

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 272, fr o m år 1710 — 270.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Anders Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Anders och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Soldater vid detta torp