< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0269

Rote

Roxmo

Rotegård 1

Roxmo

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skienahla

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 270, år 1688 — 271, fr o m år 1710 — 269.

Rotens sammansättning år 1686:
Roxmo — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor. Paulpischi.
Skienahla — Per Larsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Roxmo — Lars och Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Skienahla — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Roten indragen till musikens underhåll 20/12 1759 —

Soldater vid detta torp