< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0264

Rote

Stockholm

Rotegård 1

Stockholm

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

St. Girtorp

Mantal 2

1

Rotegård 3

Jelmsäter

Mantal 3

1/8

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Har kallats “Gertorp soldattorp”.

Rotens nummer år 1686 — 265, år 1688 — 266, fr o m år 1710 — 264.

Rotens sammansättning år 1686:
St. Gyrtorp — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Stockholm — Per Larson, 1/2 Mantal.
Jelmsäter — Mattis, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Stockholm — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
St. Girtorp — Lars, 1 Mantal.
Jelmsäter — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Soldater vid detta torp