< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0254

Rote

Gryt

Rotegård 1

Gryth

Mantal 1

1

Rotegård 2

Leby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 254, år 1688 — 255, fr o m år 1710 — 254.

Rotens sammansättning år 1686:
Gryth — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Von Ungern.
Leby — Joen, 1 Mantal. Possessor: Siöbladh.

Rotens sammansättning år 1728:
Gryth — Nills och Jacob, 1 Mantal. Huvudrote.
Leby — Jon och Nills, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Erich Siöblads arvingar.

Roten anslagen till spel i nummer 15/6 1839 — 30/12 1848.

Roten anslagen till lön åt furir i nummer 1/1 1834 — 15/6 1839.

Roten anslagen till regementsmusikens underhåll 16/6 1833 — 1/1 1834.

Torpet inte spårat, förmodligen rivet för länge sedan.

Soldater vid detta torp