< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0251

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

L:A Girtorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wadhammar

Mantal 3

1/4

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 266, år 1688 — 267, fr o m år 1710 — 251.

Rotens sammansättning år 1686:
Lilla Gyrtorp — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Olof Månson, 1 Mantal.
Wäshammar — Joen Person, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1688:
Wäsby — 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Girtorp — 1/2 Mantal.
Wadhammar — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Lars och Jonas, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Girtorp — Pähr, 1/2 Mantal.
Wadhammar — Nills, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Vacant till Statsverket 1/1 1795 — 31/12 1803.

Torptavlan förvaras på Väsby. Torpet kvar i helt ursprungligt skick (1961).

Soldater vid detta torp

Arvid BIMAN
Korpral 30/6 1778.
>
Carl Eric JANSSON
G. Underhåll 1889.
>
Carl Fredrik MALMBERG
G. Befordrad till rustmästare 22/6 1789.
>
Eric KRANTZ
GM-26 Svag och sjuklig, får avsked. -17 Södertälje.
>
Erik Alfred AHLBERG
Underhåll på expektans. Utflyttad t V. Vingåker 15/4 1904.
>
Gustaf WÄSTBERG
G. Längd: 1.73!
>
Herman LIBERG
Född i Wästergötland. Korpral 16/10 1741.
>
Jean HENNEFELT
Corporal 17/12 1709. Kan läsa och skriva. Handskarna förlorade i slaget vid Helsingborg 28/12 -10. Transport hit vid mönstring i Nyköping - anställd sept 1709. 192 = Henala, V. Vingåker.
>
Johan ERNHULT
G. Korpral 31/5 1749. Finns anteckning om att han skulle anställts 5/3 1740! -74 ifall han efter mönstringen begär avsked så anmäles han då av Chefen till dubbelt underhåll och avsked. Tjänt i Finska och Pommers [...]
>
Johan Fredric LAGER
Född i Södra Ny sn, Småland. G. GM-66 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Johan HÅRD
Fången i Danmark.
>
Jöran WINTER
Född i Wästergötland. Korporal 22/4 1720. Avancerat till Furir vid Oppunda Comp. 1739 till Finland.
>
Lars HEDGREN
>
Nils BERGSTRÖM
Avancerad till Rustmästare.
>
Olof ERICHSON
1686 "Huggit sigh i Knää. Ligger i Lägret". 1688 "Lofwad blifwa corporal med första öpning". 1690 "Denne Rothens Knecht avancerad till Corporal och transporterad till nr 251/-90. (Rote ?). (265 Gammeråå - "Swensso [...]
>
Pehr ORRE
G. Enögd enl läkarbetyg. Avsked vid GM-35.
>
Pehr SÄLLBERG
G.
>
Petter BERGSTRÖM
Född i Finland. -18 = 226. Approberad. -19 Bekommit ny råck, kappa, musqvet med krats, bajonett och luntbetäckare. För sin förseelse av Reg.Krigs-Rätten degradaerad och satt till Gemen rote 228. 157 = Löntorp, V [...]
>