< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0285

Rote

Torp

Rotegård 1

Torp

Mantal 1

½

Rotegård 2

Hillersta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 284, from år 1688 –285.

Rotens sammansättning år 1686:
Torp — Lars. ½ Mantal. Huvudrote
Hillersta — Sven. 1 Mtl

Rotens sammansättning år 1728:
Torp — Olof. ½ Mantal. Possessor: Erich Siöblads arvingar.
Hillersta — Erick. 1 Mtl. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till trumslagarlön 1832-12-31 — 1862-01-01.
Roten indragen till musikens underhåll 1862-01-01 —

Torpet låg i Äsköping, där Konsumbutiken ligger (1961).

Soldater vid detta torp