< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0267

Rote

Risinge

Rotegård 1

Risinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 268, år 1688 — 269, fr o m år 1710 — 267.

Rotens sammansättning år 1686:
Ryinge — Olaf, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Risinge — Anders och Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Vacant till Krigsacademin, Carlberg 29/8 1792 — 1/1 1802.

Soldater vid detta torp