< Tillbaka <
Info om rote

Botten Bottentorp

Torp

Torpnamn

Bottentorp

Torpnummer

SR-00-0283

Rote

Botten

Rotegård 1

Båtten

Mantal 1

1

Rotegård 2

Murmästartorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Wästerheden

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Stenstorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Lerbäcken

Mantal 5

1/8

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 282, fr o m år 1688 — 283.

Rotens sammansättning år 1686:
Botten — Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing.
Murmästartorpet — 1/8 Mantal.
Wästerheden — Enkian, 1/8 Mantal.
Stenztorp — Lars, 1/8 Mantal.
Lerbäcken — Gustaf, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Båtten — Arfwid Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Murmästartorp — Lars, 1/8 Mantal.
Wästerheden — Lars, 1/8 Mantal.
Stenstorp — Lisken, 1/8 Mantal.
Lerbäcken — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Infanteriet.

Östligaste av tre torp SO landsvägen 1,5 km NO Äs. Torpet är mycket väl bibehållet, mindre utbyggnad vid ena gaveln (1961).

Soldater vid detta torp