< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0271

Rote

Kil

Rotegård 1

Kihl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kihl

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 273, fr o m år 1710 — 271.

Rotens sammansättning år 1686:
Kihl — Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kihl — Olof Nielson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Kihl — Knut och Nills, 1 Mantal. Huvudrote.
Kihl — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Vakant 30/10 1776 — 7/12 1778.

Torpet bevarat i orginalskick.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik GYLLENHÖK
Befordrad till fänrik 16/7 1781.
>
Anders JÄGER / SAGER
>
Anders LARSSON
Rymt.
>
Anders PRINTZ
>
Carl Eric STARK
Enligt Husf.h.l. född i Floda. GM-79 begär och får avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Carlslund.
>
Carl KIHL
>
Eric Wilhelm HELLQVIST
>
Johan ERICHSON
"Knechten Johan Erichson, hållit siuk alleredo Ett halft åhr undan ty skaffe Roten Een annan Karl".
>
Johan HÖGGREN
>
Johan KAGG
GM-48 ställes i anseende till sjuklighet på 1 års förbättring. GM-51 anmäles förbättrad till hälsan. Får kvarstå.
>
Johan KIHLMAN
>
Johan KIHLMAN
1719 sjuk hemma i landet. Fått ny utr 1718 = nr 226. 1719 bekommit råck, kappa och luntbetäckare. Har fordran på lön. Efter Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs order transport till nr 184.
>
Johan KIHLMAN
>
Lars KIHLMAN
1759 sjuk i kvarteret. Hemsänd till Sverige och roten 20/10 1761 med molvärk i vänstra höften besvärad, har gammalt brott i knäet och fel i foten. GM-62 Hemkommen sjuk ifrån Pommern, har torrvärk i höger arm och [...]
>
Lars KILGREN
Inflyttad fr Skedevi 7/11 1804. 1793 står kvar på förbättring. GM-17 får avsked. Bevistat flera krig. Visat beskedligt och pålitligt uppförande. Anmäles till underhåll.
>
Nils KIHLMAN / KIHLGREN
1789 sjuk i Lovisa, Finland. Också namngiven som KIHLGREN.
>
Nils KIHLMAN
Oktober 1739 till Finland.
>
Olof BORG
>
Per LARSSON
"Inställd av Nr å Anders Larssons Stelle som Rymbde i maj 1688". Vid regementets uppsättande i sept 1709 var roten vakant!
>