< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0273

Rote

Stora Högbrunn

Rotegård 1

St. Högbrunn

Mantal 1

1

Rotegård 2

L:A Löfåsen

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 275, fr o m år 1710 — 273.

Rotens sammansättning år 1686:
St. Högbrunn – Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Löfåker — Per, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1728:
St. Högbrunn – Anders och Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Löfåsen — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mat. Ungern von Sternberg.

En soldat 273 död å sjukhus i Sverige febr 1809.

1961 användes torpet till hönshus och var mycket förfallet.

Soldater vid detta torp